Лабораторія ФМ і АВ

Лабораторія фізико-механічних та аналітичних випробувань, є самостійним структурним підрозділом ДП "УНДКТІ "ДІНТЕМ" та атестована на право проведення випробувань.

Свідотство про атестацію від 18.09.2015 р № 06544-5-3-24/3 ГОМС.

З питань проведення випробувань звертайтеся:

начальник лабораторії Рудницька Тетяна Володимирівна

Тел.: (096) 18 38 268; 

Лабораторія ФМ і АВ має можливість проводити наступні види випробувань гум:

 • Фізико-механічні випробування гум
 • Випробування гум на морозостійкість
 • Випробування гум на стійкість до термічного старіння
 • Випробування гум на стійкість до агресивних середовищ
 • Визначення опору стиранню при ковзанні
 • Визначення опору роздиру
 • Визначення міцності зв`язку між шарами гуми при розшатуванні
 • Визначення міцності зв`язку гуми з металом при відриві
 • Визначення твердості гум за Шор А та за ИСО
 • Визначення вмісту хлори та сірки турбідиметричним методом 

 

Лабораторія ФМ і АВ має можливість проводити наступні види випробувань сировини:

 • Втрати маси при висушуванні
 • Масова частка попелу
 • Фізико-механічні показники
 • Жорсткість
 • В`язкість за Муні
 • Масова частка зв`язанного нітрила акрилової кислоти
 • Зміна маси вілканізата
 • Масова доля вологи
 • Еластичність за відскоком
 • Втрата маси при прокалюванні
 • Масова доля залишку на ситі
 • Щільність
 • Температура спалиху у відкритому тиглі
 • Розчинність у спирті
 • Показник заломлення
 • Температура плавлення
 • Кислотне число
 • Число омилення
 • Масова доля води
 • Масова доля летючих речовин
 • Зовнішній вигляд
 • Масова доля залишку нерозчинного в HCL
 • Однорідність

Також лабораторія має можливість проводити прискорені кліматичні випробування як в повітрі, так і в різних середовищах.