Оголошується конкурс на заміщення вакантних наукових посад

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі подають у встановленому порядку такі документи:

  • Письмову заяву на ім`я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;
  • Копію документа, що посвідчує особу;
  • Заповнену особову картку (встановленого зразка);
  • Автобіографію;
  • Копію трудової книжка (за наявності);
  • Копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання (за наявності), військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов`язаних);
  • Перелік наукових праць, опублікованих у відчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
  • Письмову згоду на обробку персональних даних;

Контактна особа: інспектор з кадрів Пігіна Любов Михайлівна,

тел.: (056) 717-01-95; (056 717-02-26) 

Документи:  Додаток 1Додаток 2

Назад до списку статей